AfterLife

AfterLife

Mass Effect finálé magyarázó, Legendary módra

Megújult formájában ismét elhoztam a Mass Effect trilógia zárásának magyarázó blogját.

Sziasztok! Most, hogy itt a Legendary Edition, gondoltam újra közzéteszem a Mass Effect trilógia végéről szóló blogomat, amely számos frissítésen, bővítésen és átfogalmazáson esett át ezen alkalom apropóján. Kifejezetten nagy terjedelmű írásról van szó, ami azt jelenti, hogy szinte minden felmerülő kérdés alaposan körül lesz járva, de természetesen találkozhattok majd néhány teória jellegű válasszal is, amik közül a legérdekesebb a saját elméletem, a Rannoch párhuzam. Természetesen ez a blog nemcsak azoknak szól, akiknek nem jött át, vagy nem volt érthető a befejezés, hanem azoknak is, akiknek igen - egyfajta kedvcsinálóként, vagy az emlékek frissítéseként is elérheti a célját. Nos akkor vágjunk is bele:

Fontos! Az írásomban, nem csak és kizárólag a saját észrevételeim szerepelnek, így forrásként belinkeltem a Clever Noob oldal egyik lelkes ME rajongójának(Julien Kluk) videóját, ami a sulykolás elmélettel foglalkozik, méghozzá nem is akárhogyan. Aki szeretné végignézheti, bár maga a teória, már hivatalosan IS meg lett cáfolva! 

 

Catalyst: "Organics seeks perfection through technology, synthetics seeks perfection through understanding."


Kezdjük is a Mass Effect egyik nagy alapigazságával, hogy az élet egy körforgás, vagyis egy ciklikusan ismétlődő folyamat, ami különböző módokon megy végbe. Mi emberek, ugyanúgy elkezdtük valahol életünk egyengetését, de jövőnket máig nem tudjuk megjósolni. Annyi bizonyos, hogy szép lassan kifejlődtünk, öntudatra ébredtünk, majd intelligens mivoltunk révén elkezdtünk gondolkodni, s végül a technológia útjára léptünk, kiegészítve saját hiányosságainkat. Bátran jelenthetjük ki, hogy a szintetikus dolgok, már most is a világunk szerves részét képezik, de ki tudja hol a határ? Egyes bölcsek szerint, senki sem állhat eléggé készen arra, hogy egy nálánál nagyobb hatalommal bíró létformát teremtsen, mivel azok előbb-utóbb felülkerekedhetnek alkotóikon. Általános igazság, hogy teremtményeink mutatják meg igazi nagyságunkat. Büszkék vagyunk arra, amit létrehoztunk, de egyben rémületes látni a különbséget, mivé válhatnak ők, amivé mi nem. Mégis célul tűzzük ki, hogy minél tökéletesebbet alkossunk.

Mint tudjuk, az organikus lények kémiával rendelkeznek. Ennek köszönhetően vannak érzelmeik, melyek tágabb spektrumú gondolkodást tesznek lehetővé számukra, ám az intelligens gépek csak a hideg logika útján képesek a döntések meghozatalára. Szokták mondani, az érzelmek gyakran nehezítik meg a logikus gondolkodást, hisz az, ami helyes lenne sokszor teljesen ellentétes azzal, amit végül teszünk, vagy mondunk! Tételezzük fel, hogy van egy gép, ami tudatosan viselkedik, képes kommunikálni, megfigyelni dolgokat és azok alapján döntéseket hozni... ez a gép hezitálás nélkül áldozna fel egy hozzá „közel álló”(barátságos) személyt, ha a saját célja beteljesítése elsődleges feladata lenne. Ellenben egy organikus lény törekedhet arra, hogy más megoldást keressen ugyanazon cél érdekében, ami nem jár komolyabb áldozatokkal - pontosabban, amivel elkerülheti, hogy egy hozzá közel álló személyt fel kelljen áldozni. Alapvetően már itt kiütközik, hogy milyen különbségek vannak érzelem és logika között. Az ember szabad akaratából képes cselekedni, nincsenek túlzott megkötései, sőt mi több, ragaszkodhat élő, vagy élettelen dolgokhoz, ugyanakkor egy gép be van korlátozva a saját programozásának börtönébe. Tehát lényegében egy gép akkor tökéletes, ha pontosan azt teszi, amire programozták. Ha nincsenek kiskapuk, tévutak, vagy sebezhető pontok más technológiákkal szemben.

 

Reaper Destroyer: "You represent Chaos, We represent Order."

fn08qys331f51.jpg

Évmilliókkal korábbra tekerünk vissza az időben. Ahogy most, abban az időben is léteztek olyan élőlények, amik a hosszú idők során intelligens, gondolkodó létformákká nőtték ki magukat, a technológiájuk által törekedve a tökéletesség felé. A valaha létezett legősibb faj is teljes életet élt akkoriban, melyek vízi szörnyetegekként vannak feljegyezve a jelen ciklusunk történelmében. Szárazföldi civilizációk elméjét irányították, hogy felhasználják őket saját érdekeik szolgálatára. Ők voltak a valaha létezett legnagyobb uralkodói a galaxisunknak és a jelenkor, Leviathan-okként hivatkozik rájuk. Bár a szárazföldiek rabszolgaságban éltek mellettük, mégis valamilyen szinten szabadok voltak. Ugyanúgy élhették a mindennapjaikat, csak mindezt befolyásolás alatt, magasabb célokat szolgálva. Egy napon ők is elérték azt a fejlettséget, ami már elég volt, hogy önállóan gondolkodó gépi fajokat kreáljanak, melyek érthetetlen okból fellázadtak ellenük és véres pusztulást hoztak az élőkre. A végeláthatatlan harc mit se számított, a gépek egyre fejlettebbé váltak, míg az élők ki voltak szolgáltatva saját teremtményeikkel szemben. Így hát más megoldásra volt szükség, hogy megakadályozzák a galaxis kipusztulását. A Leviathan volt a legnagyobb hatalommal és technológiával bíró faj, így létrehoztak, vagy létrehozattak szolgáikkal egy olyan eszközt, melyben utolsó reményüket látták. Egy mesterséges intelligenciát, aminek az volt a feladata, hogy stabilizálja az élők és a szintetikusaik közti kapcsolatot. De legfőképp, hogy megőrizze az életet a galaxisban. Ez az intelligencia volt a Catalyst. Az élő Leviathan szerint - akivel Shepard találkozik a mélységben -, ez a találmány sem volt más, mint egy eszköz, akárcsak a kisebb civilizációk, akiket irányítottak.

 

Catalyst: "We harvest advanced civilizations, leaving the younger ones alone…"

A történet szerint, ez az intelligencia megannyi lehetséges megoldással próbálkozott. Legfőbb időtöltése volt, hogy tanulmányozza az élőket és azok működését, illetve teremtményeikkel való kapcsolatukat. Erre a célra egy sor gyalogot épített, amik szétszéledtek a galaxis valamennyi pontjára, hogy begyűjtsék a szükséges adatokat. Ezek alapján a Catalyst felállított egy általános igazságot: Hogy a szintetikusok a későbbiek folyamán ne tudjanak ugyanúgy elszabadulni, mint ahogy a Leviathan-ok idejében, magát a probléma gyökerét kell megszüntetnie. Azaz, ki kell iktatni minden (!)fejlett technológiájú fajt, hogy azok ne veszélyeztessék a fiatalabbakat. Mivel alkotói ugyanúgy a probléma részét képezték - a kiemelten magas fejlettségi szint miatt -, így célját csak akkor érhette el, ha őket is eltakarította az útból, amit a Leviathan-ok érthető módon árulásnak neveztek. Na itt jön elő az, amiről szó volt korábban, hogy a logika és az érzelem sokszor komoly ellentéteket vált ki és nem feltétlen azt kapjuk egy géptől, amit elvárnánk tőle, független attól, hogy pontosan azt a feladatot végzi, amire programoztuk... Szóval lényegében megszületett a Reaper ciklus, vagyis a technológiai szint normalizált szinten tartása, ami sajnos nem tett pontot a probléma végére, viszont cserébe időt adott egy végleges megoldás keresésére. Az első learatott faj, maga a Leviathan volt. Az ő genetikai állományukból alkotta meg az első Reaper-t, akit Harbringer-ként ismerünk, majd később a többiek is ugyanerre a sorsra jutottak. Mint tudjuk, a renegát találmány alkotói kinézetére formálta szolgálóit, amik hasonló elmebefolyásoló képességgel bírtak, mint "nagyszüleik", a vízi szörnyek. Érthető, ha a Catalyst nem azzal foglalatoskodott, hogy irányítása alá vegye a két létformát külön-külön, hiszen ahhoz nem lett volna elég kapacitása és Reaper-ök nélkül, eleve nem is sikerült volna az organikus elmék irányítása. Az is logikátlan próbálkozásnak számít, ha csak a szintetikusokat pusztítja el, hisz attól még technológiailag az élők ugyanúgy fejlődhettek volna tovább és később megalkothattak volna egy, még annál is magasabb szinten álló szintetikus technológiát(MI, vagy pusztító fegyver például). Ez pedig folyamatos felügyeletet igényelt volna a Catalyst részéről, szüntelen háborúzásokat eredményezve (organikus fajok ellenállása egy nagyobb hatalommal szemben), ami elég távol áll a probléma megoldásától.

Miért veszélyesek a szintetikusok az élőkre nézve? Miért állítja a Catalyst, hogy egy idő után, mindenképp alkotóik ellen fordulnak a gépek?

Catalyst: "Organics create snythetics to improve their own existence, but those improvements have limits. To exceed those limits, synthetics must be alloved to evolve. They must, by definition, surpass their creators. The result is conflict, destruction, chaos. It is inevitable."

Lefordítva: A szerves lények a szintetikusok révén érik el létezésük magasabb szintjeit, kiküszöbölve általuk a saját hiányosságaikat. Ehhez pedig hagyniuk kell, hogy a teremtményeik elhatalmasodjanak és minél fejlettebbé váljanak. Azaz a szintetikus technológiának egy idő után túl kell szárnyalniuk az alkotóikat, ami nagy általánosságban konfliktushoz, pusztuláshoz és káoszhoz vezet, hiszen ha valami túlnő rajtunk és elveszítjük felette a kontrollt, akkor ki leszünk szolgáltatva vele szemben. Persze ez nyilván nem minden esetben igaz. Elég, ha a Geth konfliktusra gondolunk. Ott maguk az alkotók fordultak teremtményeik ellen, mert megrémültek azok túl gyors szintű fejlődésétől. Így a Geth-ek teljesen érthetően engedték, hogy a Reaper-ök irányítsák és továbbfejlesszék őket, hogy ezzel megvédhessék magukat. Pedig valójában épp azt a célt szolgálták, hogy Reaper szolgaként a fejlett fajok ellen forduljanak.

 

Catalyst: "We harvest your bodies, your knowledge, your creations. We preserve it to be reborn in the form of a new Reaper."

Miért pont egy szintetikus lett a galaxis végső reménysége?

Ez egy ördögi kör. A Catalyst, azaz katalizátor egy segédeszközt takar a ME-ben. Nem véletlen a névválasztás. Nyilván, ha a gépek az élők pusztulását tűzik ki célul, annak valami oka van. Ha a technológiánk kicsúszik a kezünkből, akkor védtelenek leszünk. Hiába akarjuk megértetni magunkat a saját intelligenciával rendelkező teremtményeinkkel és rávilágítani a "tévedésükre" velünk kapcsolatban, sikertelenül tesszük, mert egész egyszerűen másképp gondolkozunk, mint ők. Ergo, komoly szakadék tátong az élőlények és a gépek között. Ezért kellett egy olyan eszköz, ami hidat képez közöttük, ami mindkét felet képes kiismeri és elősegíteni az organikusok szemszögéből áhítatott "békét". Szóval logikus, hogy egy MI-re bízták a feladatot. Viszont csakis a Catalyst nevezhető teljes mértékben szintetikusnak, a Reaper-ök élő, saját tudattal rendelkező lények szintetikus testben. Nevezhetjük őket hibrideknek is.

 

Mik azok a Fénylények (Beings of Light)?

Leviathan: "...we created an intelligence with the mandate to preserve life at any cost."

Leviathan: "The intelligence has one purpose: preservation of life. That purpose has not been fullfilled."

A Newton csillagrendszerben, felfedezhetünk egy planétát, mely Klencory néven ismert. A bolygó leírása nem kerül be a kódexbejegyzések közé, ami nem azt jelenti, hogy lényegtelen információt takar, bár egyik epizódban sem foglalkoznak különösebben a kérdéssel... Egy milliárdos Volus-nak, Kumun Shol-nak, látomása volt egy magasabb szinten álló létformáról, ami megmutatta neki a fénylények elveszett kriptáját. A látomásából kiderült, hogy ezek a lények nem a természet szülöttei, az idők hajnalán hozták létre őket, azzal a feladattal, hogy védelmezzék az élőket az "ördögi gépektől". Mindenki nevetségesnek tartotta a gazdag Volus meséjét, de ő nem hagyta annyiban a dolgot, majd zsoldoshadseregével azonnal a kijelölt bolygó felé vette az irányt. Két évtizedet töltöttek a Klencory-n, ásatásokat végezve, hogy rátaláljanak a kriptára... Jessica Merizan, a BioWare munkatársa régebben egy rajongói kérdést válaszolt meg, melynek tárgya az volt, mi a Catalyst? Merizan pedig azt válaszolta, hogy feltehetően egy Fénylény. Azt azért hozzá kell tenni, hogy csak a legenda nevezi Fénylénynek ezt az entitást, de ha ez igaz, akkor nem csak egy Fénylény létezik(mivel többesszámban emlegetik őket), pedig a Leviathan szavaiból kivéve, egy azon intelligenciáról beszélünk. Ráadásul a Catalyst célja nem az élők védelme, hanem az élet megőrzése, ami nagyon nem ugyanaz. Előbbiről szó sem volt, míg utóbbit többször is megemlítik a játékban.

Elképzelés: A legendák alapból ködösek és bár lehet igazságtartalmuk, az idők során mindenképp torzulhat az általuk hordozott információ. A Leviathan-ok idejében a rabszolgafajok, olyan gépeket teremtettek, amik kicsúsztak az irányítás alól, ellenük fordultak és szép lassan kezdték kipusztítani őket - ez utalhat az "ördögi gépekre". Ezért alkották meg a Catalyst-et(a legenda szerint: Fénylényt), hogy teremtsen békét közöttük és ő legyen a kapocs(katalizátor) a két létforma között, de ez a terv minden esetben kudarcot vallott. Ahogy fentebb írva van, az organikus lények saját természetbeli korlátaik miatt keresik a technológiában tovább a fejlődésüket, ezért teremtenek gépeket, míg a gépek arra törekednek, hogy teljesen megértsék alkotóik gondolkodását, hogy úgy lássák a világot, ahogy ők. Értelmet akarnak a saját létezésükre, miközben konkrét céllal hozták létre őket. A Catalyst szerint, a szintetikusok határtalan fejlődésen mennek keresztül, melyek jócskán túlnőnek alkotóikon. Olyan hatalomra tesznek szert, ami elkerülhetetlenül veszélyezteti az élet minden formáját. Ugye a fajok nem épp az élet megőrzésére, vagy védelmére programozzák a gépeiket, hanem hódításra, szolgálatra például... Ahhoz, hogy a technológia ne legyen annyira előrehaladott, hogy általa a galaxis élőlényei komoly veszélybe kerülHESSENEK, ahhoz minden fejlett fajt félre kell állítani, közvetlen azelőtt, hogy elérnék a kritikus fejlettségi határvonalat, majd Reaper formába önteni és megőrizni őket, tudásukkal és kreálmányaikkal együtt. A Reaper-ök tehát csak eszközök. Mindegyikük egy-egy fejlett faj örökségét takarják.

Mivel egyértelműen nem derül ki, hogy a legendához mennyi köze van a csillagkölyöknek, így a kérdés maradjon inkább az érdekesség kategóriáján belül.

 

Catalyst: "The Citadel. It’s my home."

Ha a Citadel a Catalyst otthona, akkor hogy lehet, hogy soha senki, semmilyen formában nem találkozott még vele?


Mint tudjuk a Citadel egy kémállomás, aminek az a feladata, hogy biztonságosnak tűnjön és kiszolgálja a kíváncsi látogatókat. Elhitetve velük azt a hibás elképzelést, miszerint egy kihalt civilizáció hagyatéka. Logikus, hogy ellenséges jelenlét nem mutatkozhat az állomáson. Az is világos, hogy a Catalyst képtelen fizikai formát ölteni. Mindenki előtt másfajta módon jelenne meg, mivel ő nem csak egy hétköznapi valami, ő egy programkód, ami képes a gondolatok olvasására és írására egyaránt és persze dominálni, uralni az organikus elmét. Az viszont teljesen világos, hogy mindezt kizárólag a szolgálóin(Reaper) keresztül képes elérni. A fajok, megosztják az állomáson a titkaikat, kultúrájukat, technológiájukat, benépesített kolóniáik pontos helyét, így az ellenség gond nélkül értesülhet a gyenge pontokról.

 

Sovereign: "The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory they are extinguished."

 

Hogyan zajlik le egy Reaper ciklus?

Még mielőtt a fejlett fajok elérnék technológiai szintjük kritikus szakaszát, a Keeper-ök a hátrahagyott Reaper őrszem jelzésére, megnyitják a Citadel relé és a Dark Space közti átjárót, majd minden Reaper szemvillanás alatt meglepetésszerű támadást indíthat. Első dolguk a Citadel állomás elfoglalása, ami a mi ciklusunkban azért maradt el, mivel az átjárót nem sikerült megnyitniuk, hála a Prothean tudósoknak, valamint Shepard-nek és legénységének... Az aratás hosszú ideig tart, gyakran évszázadokig, melynek végeztével feltehetően ugyanezzel a módszerrel térnek vissza a Dark Space-be és válnak inaktívvá a Citadel-el együtt, hogy visszatöltsék az energiájukat. Az Ilos-on fennmaradt Prothean tudósok kihasználták a Citadel inaktív állapotát és a saját építésű, egyirányú reléjük segítségével, mely a Citadel hátsó bejárataként ismeretes(Conduit), átmentek az állomásra és átprogramozták a Keeper-öket, hogy azok ne reagáljanak a Reaper jelzésre. Ezért kellett Sovereign és később feltehetően a Human Reaper is, hogy ők nyissák meg manuálisan, a saját energiájukat felhasználva. A Keeper-ök, Vigil elmondása szerint, miután kicsúsztak az irányítás alól, egy nem várt irányba fejlődtek tovább. Azt is hozzátette, hogy a szerves lények irányítása jóval bonyolultabb, mint a szintetikusoké, így elképzelhetővé vált, hogy átmenetileg a Geth-ek helyettesítették volna az automatizált bogár fajt, ha Sovereign-nek sikerült volna elindítania az inváziót.

 

Miért organikusok testesítették meg a Keeper "fajt"?

Mert a szintetikusokat sokkal egyszerűbb lett volna kiismernünk és irányításunk alá venni.

 

Miért volt szükség az átjáró megnyitására, ha durván 1 év is elég a Reaper-ök érkezéséhez?

A meglepetésszerű támadás miatt. Gondoljatok bele, ha az élőket váratlanul éri a támadás, a Reaper-öknek van idejük elszigetelni őket, így jóval kevesebb veszteséggel zárják a ciklust, sőt hamarabb be is fejezik azt. Sovereign után, a tanács még mindig nem volt hajlandó hinni a Reaper létezésben, így az ellenség újra próbálkozhatott volna az átjáró megnyitásával, ami talán a Human Reaper tervvel valósult volna meg. Lentebb kitérek rá, hogy miért mondom ezt.

 

Sovereign: "Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your civilization develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic life. You exist because we allow it, and you will end because we demand it."

 

Miért fontosak a Relék, ha általuk hamarabb érik el az élők a fejlettebb szintet?

Leviathan a Catalyst-ról: "It directed the Reapers to create the mass relays -- to speed the time between cycles for greatest efficiency. The galaxy itself became an experiment. Evolution its tool."

A relék később épültek meg, mint a Citadel. A Leviathan szerint a relék célja az volt, hogy megnöveljék a ciklusok gyakoriságát. Ez annyit tesz, hogy befolyásolják és felpörgetik a fejlődésünket. Előbb-utóbb mindenképp elértük volna a kritikus fejlettségi szintet, így teljesen mindegy, hogy mennyi idő telik el a két ciklus között, hiszen a galaxisban való élet a Reaper-ök által ugyanúgy fennmarad. Ezt bővebben kifejtve: tegyük fel, hogy nincsenek relék és mondjuk 1 millió év szükséges, hogy a kritikus technológiai szintig eljussunk. Ez idő alatt a Reaper-ök hiába keresnék a jobb megoldást, nem találnának semmit, ahogy 50 ezer év alatt sem. Csak elnyújtanák az elkerülhetetlent. Egyszer mindenképp elkezdődik az aratás... Ha az élet (!)megőrzése a célja, akkor miért kellett hát felgyorsítani a fejlődést? Mi ebben a logika?

Catalyst: "I embody the collective intelligence of all Reapers."

Ebben az esetben az 'intelligence', nem a hírszerzésre vonatkozik... A cél, hogy több aratási ciklus legyen. Minden aratáskor, és egyben minden Reaper születésekor nemcsak magát a fajt, hanem azok tudását és technológiáját is magukba integrálják. Minél több Reaper születik, általuk a Catalyst okosabbá és hatékonyabbá válik, hiszen ő az összes Reaper kollektív intelligenciája. De nem csak ez a fontos. Minden egyes újszülött egyed különbözik a többitől, mindegyikük másképp járulhat hozzá a közös tudáshoz. A Catalyst úgy hiszi, szolgálói által hamarabb megtalálhatja a végső megoldását.

Mit tudunk a Rachni-okról?


Egy érdekes kérdés vetül fel. Mi a szerepük ezeknek a lényeknek? Az első részből kiderül, hogy a Rachni-ok agresszívvá váltak és hatalmas fenyegetést jelentettek a galaxis népeire tekintve. A Salarian-ok és a Turian-ok, a Krogan-okat használták fel ellenük, hogy megállítsák és kiirtsák őket, ami bizony évszázadokig húzódott... Sokáig nagy kérdés volt, hogy miért váltak a Rachni-ok gonosszá... A Noveria-n fogvatartott Rachni királynő elmond egy-két érdekes dolgot arról, hogy mi történt velük a háborújuk idején. A kultúrájukban a kommunikáció annyit jelent, mint "dalokat zengeni". A fajuk alapjában véve békés, ha a zenéjük harmóniát kelt bennük, de valami megzavarta őket, eltorzította a "dalaikat". Ha Shepard szabadon engedi a királynőjüket a Noveria-n, akkor a második részben, az Illium-on fel fog tűnni egy Asari hírvivő, aki átadja a királynő üzenetét. A beszélgetés során kiderül, hogy a Rachni nem véletlenül vált agresszívvá, hiszen sulykolás hatása alá kerültek. A harmadik részben a királynő, maga mondja el, hogy mit érzékeltek, mikor a Reaper-ök megszállták az elméjüket. Olajszerű árnyakat láttak, furcsa zajokat hallottak... Vigil szerint, Sovereign már évszázadokkal korábban megkezdte társai visszatérésének tervét szövögetni. Tehát elvileg egy időbe esik a Rachni háború és Sovereign tervének kezdete. Elterelő hadműveletnek tökéletes volt kirobbantani egy háborút, hiszen amíg a galaxis a Rachni-ra összpontosít, addig Sovereign fedett maradhat, így senki nem foglalkozik majd vele. Annyi szent, hogy nem egy Reaper eszköz van a galaxisban, amin keresztül indoktrinálhatták a Rachni fajt.

Tovább lépve: a Leviathan DLC eseményei során, újabb érdekességek derültek ki. Dr. Bryson szerint, a Rachni fajt a Leviathan-ok indoktrinálták, hogy felhasználják őket a Reaper-ök ellen. Ez egyfajta teória volt a részéről, ami nem lett megerősítve végül. Ha belegondolunk, ennek az elméletnek nem sok értelme van. A rejtőzködő vízi lények, miért fedték volna fel magukat? Mire mentek volna a Rachni-okkal az oldalukon? Mint az kiderül, mindvégig arra törekedtek, hogy a sötétben maradjanak. Hogy senki ne szerezzen tudomást róluk. Bárki, aki megpróbálta felfedni a kilétüket, meghalt, vagy agymosott szolgává lett. Mi van, ha valakik már túl közel jártak? Mi van, ha a Leviathan-ok a Rachni-t használták fel, hogy saját magukról tereljék el a figyelmet...? Nos, ez nem derül ki a játékból. Mivel a Reaper-ök és a Leviathan-ok is képesek a sulykolásra, így elviekben mindkettejüknek érdekében állhatott, hogy ezt a békés fajt elterelésre használja fel.

 

Leviathan: "Until the intelligence finds what it’s looking for, the harvest will continue."

Térjünk vissza a Leviathan DLC-re. Az egyik élő Leviathan-tól hangzik el a fentebb levő idézet. Lefordítva ez annyit jelent, az intelligencia egészen addig folytatja az aratást, míg nem talál egy jobb megoldást célja beteljesítésére. Szerintem az a faj, ami elindította a Crucible tervét tudta, hogy csak ezzel az elmélettel állíthatja meg az ellenséget. Mikor kérdezősködünk a Crucible-ről, egy érdekes arckifejezést látunk az általunk hallucinált személytől, aki a Leviathan hangján szólal meg - mindezt, egy közelített kameraképpel. Mégpedig egy olyat, amiről az embernek rögtön az jut eszébe, hogy valami fontos információt tart vissza. Melyik faj az egyetlen, aminek néhány egyede túlélte az évmilliók óta tartó borzalmakat és tudta, miként lehet legyőzni az intelligenciát? Következtethetően, maga az a faj, ami létrehozta azt. Hiszen náluk jobban senki nem ismerhette. Ráadásul, ha a Catalyst-el soha senki nem találkozott korábban, mint ahogy azt ő maga is állítja, akkor mégis honnan tudhatott volna róla bárki is korábban - akárcsak említésképpen is? Ebből kiindulva esélyes, hogy a Leviathan-októl származhatott a Crucible kezdeti terve.

Vendetta - a Prothean VI a Thessia-ról - elmondja, hogy minden ciklus hozzáadott valamit a géphez, vagy kiegészítette azt, ebből kifolyólag leszűrhetjük azt a tényt, hogy a fejlett fajok, bukásuk előtt gondoskodtak arról, hogy a rá következő ciklusban mindenki tudomást szerezzen a megfigyeléseikről, tudásukról, illetve az ellenség technológiájáról. Egy idő után szép lassan minden ciklus egyre több információt örökölt át a rá következőnek.

Miért nem kutatja fel a Catalyst az elrejtett "adattárolókat", amik róla és szolgálóiról, valamint a Crucible-ről adnak információt a következő ciklusnak?

Az élők nem hülyék. Több adattárolót csináltak és különböző bolygókon, egyéb helyeken rejtették el őket. A Reraper-öknek, mire befejeződne az aratási ciklusa, csaknem ugyanannyi, ha nem több időbe telne, mire a galaxis azon pontjait feltúrná, ahol nagy valószínűséggel találnának egy-egy ilyen adattárolót. Sokkal jobb megoldás, ha megvárják, míg a következő ciklus élőlényei "ássák elő" őket, így tudomást szerezhetnek róluk és tehetnek ellenük valamit. Bár az is igaz, hogy legyen akármennyi információ a fejlett fajok birtokában, ha nincs köztük szövetség, semmire nem mennek velük...

 

Catalyst: "Synthesis is the final evolution of all life."

synthesis__mass_effect_3__by_toxioneer-d7silr3.png

Mi az a dolog, ami jobb megoldásul szolgálhat a ciklikus pusztításnál? Vagy feltehetnénk a kérdést úgy is, hogy mi az, ami a Catalyst ciklikus pusztítását kiválthatja? A Synthesis - bár a Control is. De a kérdés az, hogy miért? Mert, ha a galaxis minden élő és szintetikus tagja fuzionál, onnantól nem létezik többé egyik csoport se, minden mindennel összeolvadna, így a feladat teljesítve van! Tehát a totális Reaper győzelem, maga a galaxis méretű szintézis.

Miért mindegy az, hogy kibékítjük-e a Quarian-okat a Geth-ekkel?

Saren: "I’m forging an allince between us and the Reapers. Between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed."

Érzelmi alapon gondolkozva, ez egy óriási logikai baki. Ugyanis, ha mi a békülés útjára tereljük a két hadakozó felet, azzal elvégre bizonyítanunk kellene, hogy készen állunk a közös életre a szintetikusokkal. Csakhogy a szintézis, nem erről szól! Az odáig rendben van, hogy a Catalyst-nek mindkét felet ki kellett volna békítenie, de ez a terv eleve kudarcra volt ítéltetve a fentebb kitárgyalt részletek miatt - mikor arról volt szó, hogy a szintetikusok túlnőnek alkotóikon és hogy az érzelmek, valamint a logika sokszor ellentétes irányú. Ergo más megoldás kellett. Aztán valamikor képbe került a szintézis ötlete, amiben nem a két létforma közti békülés a lényeg. Innentől jön a logikus, gépi gondolkodás: Miért van szükség a szintézisre? Mert az élők természeti korlátai megszűnnek. A technológia, amit korábban teremtettünk a részünkké válik, így soha nem fogunk gépeket kreálni, mert az önfejlődésünk korlátlan lesz. Megmaradnak a két létformára érvényes tulajdonságok, érzelem és logika, de itt szigorúan az előbbi fog komoly jelentőséggel bírni. Ha nem békül ki a galaxis összes fejlett faja, akkor a háborúzás, akár az örökkévalóságig is elhúzódhat. Gyakorlatilag, ha már ott van bennünk a gép is, illetve ha minden és mindenki egy közös fajjá válik, akkor a Geth Consensus-höz hasonlóan kell, hogy működjünk. Ha barátságot kötöttünk más fajokkal, azaz elnéztük, megbocsájtottuk a korábbi sérelmeket, akkor nagyobb egyetértés lesz a fúzió során. Ha nem, akkor az ellentettje, vagyis konfliktus. Tehát itt nekünk, élőknek kell a békülés útjára lépni, nem pedig a gépekkel lepaktálni.

Ezek tudatában, ha jobban belegondolunk, akkor logikus, hogy a Reaper-ök miért nem akadályozták meg a Crucible létrejöttét, hiszen ez a találmány ugyanúgy az ő céljaikat is szolgálhatja. Ugyanakkor, meg akarták akadályozni, hogy a Citadel-re kapcsoljuk, de a nagy kérdés az, hogy miért? Erre később fogok válaszolni.

 

Miért nem a Catalyst építette meg a gépet? Ha ekkora tudást birtokol, akkor erre miért nem volt képes az évmilliók során?

Emlékeztek még arra, mikor a Catalyst elmondja, hogy megpróbálkozott szintézist végrehajtani a korábbi ciklusokban? "We have tried… a similar solution in the past, but it has always failed…" "Because the organics were not ready. It is not something that can be…forced." Nyilvánvaló, hogy ez az egyszerűbb megoldás - ahogy mondja, nem egy egész galaxisra ható fúzió lehetett. Sokkal fontosabb információval bír, hogy a terve elbukott, ám ilyenkor értetlenül állunk a dolog előtt: Mégis miért? Erre azt válaszolja, hogy a fejlett fajok nem álltak rá készen, így hiába erőltette volna rájuk... De! Mi kell a Synthesis befejezés lehetőségéhez? Ha a galaxis, majdnem teljes egészét szövetséggé kovácsoljuk és magas EMS pontot érünk el. "You are ready, and you may choose it" Ekkor jön a szöveg, hogy készen állunk az összeolvadásra. Mivel korábban egyszer sem volt igazi szövetséges erő, így minden faj halálra volt ítélve. Ha egy ciklusban megdől a szövetség, vagyis nincs összetartás, a szintézis semmit nem fog érni, mivel a múltbéli konfliktusok ugyanúgy felkorbácsolják az együttélés békéjét, ami végeláthatatlan háborúzásokat eredményezne. Ez az egész majdnem oly módon működik, mint a Geth Consensus. Ott sincs mindenben teljes egyetértés, pedig közös fajról beszélünk, ami lényegében egy kaptártudat... Ami biztos, a fúzió után minden egyednek - legyen akármelyik faj tagja -, ugyanúgy megmaradnak az emlékei és bizonyos tulajdonságai... de leginkább azt lehetne elmondani róluk, hogy egyetlen "fajjá" kovácsolódnak össze. Ha a galaxisban nagy a széthúzás, az együttélés nehezen, vagy egyáltalán nem fog működni. Fúzió ide, vagy oda. Ráadásul azáltal, hogy mindenki egy érző szuperszámítógépként folytatná a létezését, még kegyetlenebb és pusztítóbb háborúkat jelentene a galaxisra nézve. Tehát minél nagyobb részét egyesítjük a galaxisnak, annál hatékonyabban fog működni a szó szerint vett közös élet. Magyarán, tartósabb béke lesz, mint a többi befejezés esetében. Ezért az élőknek kell bebizonyítaniuk, hogy az evolúció legmagasabb fokára léphetnek-e.

Hogy működik a Synthesis?

Catalyst: "Add your energy to the Crucible's. The chain reaction will combine all synthetic and organic life into a new framework. A new DNA."

Catalyst: "Your organic energy, the essence of who and what you are, will be broken down and then dispersed."

Catalyst: "The energy of the Crucible, released in this way, will alter the matrix of all organic life in the galaxy."

A Lazarus Project-nek köszönhetően, Shepard egy félig szintetikus, félig organikus lény. Ő az alapja a két létforma tökéletes egyesülésének. Egyfajta mintázat, ami szerint összeolvad minden élőlény és szintetikus technológia. Ahogy fentebb írtam, egy faj lesz mindenből és mindenkiből. Az, hogy DNS és Framework, nem létezik többé. Új alapokon fog működni minden! Tehát ezt az egészet, nem úgy kell elképzelni, hogy minden testnek lesz, kimondottan organikus és szintetikus részei, hanem hogy alapjaiban, illetve elemi szinten fog megváltozni a létezés maga.

 

Miért kell Shepard, ha korábban a Catalyst képes volt a szintézisre?

A Crucible aktiválása miatt, egyrészt. Másrészt, mert mint írva van, benne testesül meg mindkét létforma. A harmadik dolog, hogy elméletben a Catalyst korábbi próbálkozásaihoz is elengedhetetlen volt, hogy legyen egy mintázat(például Reaper), ami szerint a szintézis megvalósulhat.

mend2.jpg

Ha nem érhető el a Synthesis, akkor miért lenne jobb a Control ending?

Az Illusive Man-t nem hagyták volna, hogy irányítóvá váljon, hiszen saját, önös célokra használta volna a Reaper-öket. Azonban, egy olyan valaki, aki a galaxist védelmezte minden erejével, aki képes volt egy szinte mindenkit összekovácsolni, na az sokkal jobb vezető lehetne. Elviekben... ami annyit jelent, hogy bár nem a tökéletes győzelemről lesz szó, viszont Shepard és a Catalyst egyesülésével valami jobb dolog fog születni, ami újabb lehetőségek tárházát jelentheti. 

Shepard + Catalyst: "Ethernal. Infinite. Immortal. The man I was used these words, but only now do I truly understand them. And only now do I comprehend the full potential of his decision."

Ebből az idézetből jól kivehető, hogy Shepard és a Catalyst eggyé vált. Mindkettejük megszűnt létezni, helyettük pedig valami új dolog keletkezett, megtartva mindkét fél tulajdonságait. Shepard megértette a szintetikus lét mivoltát. Erre utal a fentebb levő idézet első fele. Míg a Catalyst is rájött arra, hogy Shepard miért döntött úgy, ahogy. Mitől volt másabb az ő gondolkodása.

mass-effect-wallpaper-preview.jpg

Ha nem érhető el, se a Synthesis, se a Control ending, akkor a csillagkölyök, miért hagyja, hogy Shepard végezzen velük(alacsony EMS)?

Catalyst: "The fact that you are standing here, the first organic ever proves it. But it also proves my solution won't work any more."

Shepard az első, aki eljutott a Catalyst "színe elé". A következő ciklusban, nagy eséllyel ugyanez a történet ismétlődne meg, de az akkori fajok sokkal többet tudnának, mint jelenlegiek - hála Liara holografikus adattárolóinak. Azaz, a jövő civilizációi hamarabb építenék meg a Crucible-t, és tudnák, hogyan használják azt fel a Reaper-ök ellen. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs értelme továbbfolytatni a jelen tervet. Emiatt ajánlja fel, hogy dönthessünk, de persze figyelmeztet minket a következményekre. Ennél az alacsony EMS pontszámnál, jóval másabb lesz a Catalyst-el való beszélgetés. Ez esetben, nem jobb megoldásról beszélünk, mint az aratási ciklus, hanem egy teljesen lényegtelennek tűnő választásról a Catalyst szemszögéből nézve.

Tudtátok, hogy van csak és kizárólag Control befejezés, alacsony EMS-nél?

Bezony ám! Ha a Collector bázist átadjuk a Cerberus-nak, akkor alacsony EMS-nél, csak a Control-t választhatjuk, ellenkező esetben kizárólag a Destroy-t. Ez bizonyíték arra, hogy a Catalyst, Shepard tettei alapján nyújt lehetőséget a ciklus lezárására. Ha nem bizonyít, akkor rá erőlteti a kettő közül valamelyiket, függően a korábbi tetteitől. Pusztító voltál? Akkor pusztíts! Többet akartál megtudni, ezzel közelebb kerülve a problémád megoldásához? Akkor egyesüljünk és csináljuk együtt! Vagy ott a harmadik opció, ami az Extended Cut-al került be a játékba, de itt a Legendary Edition-ben már alap dolognak számít: Mégpedig a Refuse ending. És azt hiszem, ezzel itt meg is bukik végleg a sulykolás elmélet! Hiszen, ha Shepard csak álmodik, akkor miért nem lehet mindig, mindhárom befejezést választani? Azért, mert ez nem álom!

Catalyst: "The Crucible changed me, giving…new possibilities."

crucible-citadel.jpg

Miért segít a Catalyst?

Catalyst: "You have altered the variables."

Ha észrevettétek, röviddel azután tűnik fel és ajánlja fel a döntési lehetőséget, miután a Crucible rákapcsolódott a Citadel-re, hiszen jobb megoldási lehetőségek kínálkoztak a problémájára, ergo megadja magát, mert a jelen terve elbukott.

 

De akkor, hogy lehet, hogy ő nem tudja aktiválni a legjobb eshetőséget?

Teória jellegű válasz következik. Nyilván ez a Crucible miatt van. A Crucible a Reaper technológiát használja fel, miközben az ellenség, ki van zárva a rendszerből. Vehetjük úgy is, hogy a Crucible átprogramozza a Catalyst-et, hogy felajánlja a lehetőségeinket. Ha a Leviathan-ok tervezték ezt a gépet, akkor elvileg úgy kellett felépíteniük, hogy ezzel az eszközzel átvehessék a teremtményük feletti irányítást.

 

A Rannoch elmélet

 

Mi indítja be a Crucible-t?

Elérkeztünk az Indoctrination Theory részletes cáfolatához. Ezen elmélet szerint, Shepard ott hever a Föld-ön, ahol Harby elé pörkölt vörös lézersugarával. Sokan úgy hiszik, hogy Harbringer telibetalálta Shepard-t, pedig ez konkrétan nem látszódik, így nem halhatott meg, ugyanakkor az sem lehetséges, hogy fizikailag elmozdult onnan, ahol elvesztette az eszméletét. Miért mondom ezt? Mert a Földön magához tér, kifejezetten csakis a magas EMS-el társuló Destroy befejezésnél! Mint tudjuk, a Citadel az űrben volt, ami felrobban, ha a Destroy befejezést választjuk. Ez már kapásból egy olyan hatás, amit nem lehetne túlélni. Persze erre még az ember ráfoghatná, hogy írói túlzás... de, mi van a robbanás utáni földbe csapódással, az űrben levő oxigén hiánnyal és a vörös sugár, szintetikusokra ártalmas hatásával? Mert ez így már összesen négy olyan elem, ami halálos végkimenetelhez vezet. Kicsit se gyanús? Mert nekem az volt.

Rátérek a mondandóm lényegére: Gondoljunk vissza a Rannoch-on végrehajtott Geth misszióra, ahol Legion segítségével rákapcsolódtunk a Geth hálózatra. Shepard végig egy kabinban volt, eszméletlenül. Átléptünk egy olyan közegbe, amit a valóságban nem láthatnánk, nem érzékelhetnénk, mert mindössze egy "programkód" része, de attól még létezik! Belekerültünk ebbe a közegbe, ahol fizikailag is láthattuk a Reaper vírust, ami irányítja az eretnek Geth-eket. Ezt a fizikai valóságot, azaz magát a kinézetét, Legion építette fel és plántálta bele Shepard elméjébe. Emlékeztek, mikor Shepard megkérdezi Legion-től, hogy miért egy fegyvert kapott a Reaper vírus megszüntetéséhez? Azt válaszolja rá, hogy valami számunkra szokványos, ismerős dolgot akart a kezünkbe adni. Szóval, akár lehetett volna bármi más, fizikainak tűnő dolog is, ami ezt a Reaper antivírust szimbolizálhatta volna. Ezen küldetés befejezésében, ha semlegesítjük a veszélyt, az eretnek Geth-ek leállnak.

Ugorjunk át a fináléba és emeljük át ezt a képletet:

A Geth-eket cseréljük le a Reaper-ökre, amikkel Shepard össze van kapcsolva. A Geth hálózat, fizikai környezetét, helyettesítsük be a Citadel ismeretlen területeivel. A Reaper vírus ellenszerét képező fegyver helyére, a Crucible "termét"(végső helyszín) képzeljük oda. Legion helyébe pedig Shepard és a Catalyst kerüljön. Végül a semlegesített Reaper vírus helyére(Geth leállás), a Crucible három sugarának valamelyikét képzeljük oda, epilógussal együtt! Még egy fontos dolog: A fináléban levő sulykolás, még nem egyenlő a teljes irányítással! Ha egy virtuális környezetet részben, vagy akár teljesen egy (!)organikus elme teremt, akkor arra ugyanúgy hatással lehet a sulykolás is, tehát Shepard ugyanúgy érzékeli a sulykolás hatását a "programkódban", mint amikor magánál van. Küzd ellene, de nem törik meg teljesen. Ésszerű, hogy a sulykolás az egyetlen kapocs, ami Shepard-öt és a Reaper-öket összeköti. Az elméletem szerint, Shepard a Citadel területeit, míg a Catalyst a Crucible termét "építette" fel, vagy jelenítette meg. (Az egyszerűség kedvéért hívom Crucible teremnek.)

maxresdefault.jpg

Tehát Shepard, Harbringer sugara után felébred, egy sima pisztollyal a kezében, ami már alapból nála van, de jól tudjuk, hogy akármilyen fegyverzetünk is legyen a végén, ugyanezt a pisztolyt fogjuk nála találni. A kérdés az, hogy honnan ez a stukker...? Erre még válaszolhatjuk azt, hogy az egyik katonáé is lehetett... de nekem már az ébredés után feltűnt, hogy valami nem stimmel, viszont a lényegi rész akkor következik, mikor Harbringer távozik és Shepard a Husk akadályt követően, belesétál a fehér sugárba... majd ugyebár feljut a Citadel első termébe. A ME3 utolsó megmérettetése előtt, az Normandy-n tartott eligazításon hangzik el, hogy az ellenség a fehér sugáron keresztül juttatja el az élő és holttesteket a Citadel-re. Ez egy, a Reaper-ök aratási folyamatának része, amit Shepard meg is jegyez! Az első terem, rögtön egy hullatárolóval kezdődik - mily meglepő módon. Az egészben az a "vicces", hogy Anderson, aki egy komm-linken keresztül beszél hozzánk, kizárólag utánunk jöhetett csak át, hisz Harbringer korábban senkit nem engedett a fehér sugár közelébe, amíg mi oda nem értünk... de Anderson valahogy mégis ebbe a terembe került először, ami első ránézésre kísértetiesen hasonlított a Collector bázison tapasztalt dolgokra, ahol a földön heverve terültek el a hullahegyek. Majd miután Shepard is feljutott oda, addigra Anderson már a Citadel egy másik területét írta le nekünk. A hullatároló után, mielőtt kiérnénk a hosszú átvezető folyosóra, elmondja, hogy a helyiség folyamatosan változik. Ha a folyosó középső tájékán oldalra kitekintünk, akkor néhány fal emelkedik fel a körgyűrűben. Mire odaérünk, Anderson már a Citadel paneljáról beszél. Na most, ha az elméletemet igaznak tekintem, akkor konklúzióként azt tudom mondani, hogy ez az úgynevezett ál-Anderson, Shepard tudatának része. Egy alaprajz, ami szerint a virtuális teret jeleníti meg maga előtt. Semmilyen más út nem vezet az irányítóteremig, akkor hogy lehet az, hogy Anderson előttünk jár egy lépéssel, holott mint mondottam, Harbringer senkit nem engedett a sugár közelébe rajtunk kívül? Felvetülhet a kérdés, hogy akkor az ébredésünk után Harbringer sem biztos, hogy valódi...? A lényeg, hogy Shepard Anderson leírása(Shepard tudatalattija) révén elképzelt egy olyan termet, amiről tudta, hogy tele lesz holttestekkel, majd párosította azt a Collector bázison látottakkal, amit fizikailag is megtapasztalt a 2. részben és voila'... kész is a Collector bázis, valamint a Citadel keresztezéséből létrejött hullatároló terem. (Szimbolikus környezet) Az is elhangzik, hogy ezeket a területeket nem látta senki korábban a Citadel-en... Most jön az igazán nagy érdekesség. Milyen strukturális megoldás az, ha egy ilyen hullatároló mellett, egy viszonylag rövid, egyenes útszakasz vezet el a Citadel irányítóterméig? Érdekesnek mondható, nem? Mellesleg, mivel nyitották ki a Citadel karmokat az első részben? Egy ugyanolyan panellel, mint amit abban a teremben látunk. Csak nem egy újabb emlékünk a múltból? Teljesen véletlenül, ott áll egymagában az a panel, ami a karmokat nyitja? Semmi erőtér, vagy őrizet nincs körülötte?

A következő jól megfigyelhető dolog, hogy Shepard, néhány gombnyomásra ki tudja nyitni a Citadel karmokat, de Anderson, ott áll a panel előtt és mégse történik semmi. Na vajon miért? Ez bizonyíték arra, hogy valójában csak azt képzeljük, hogy ott van. Mikor az Illusive Man rákényszeríti Shepard-öt, hogy lője meg Anderson-t - akarata ellenére -, Anderson bal(nekünk jobb) oldalát találja el a lövedék. A Citadel karmok kinyitása után, miután Shepard leül a haldokló Anderson mellé, aki végül utolsó leheletével kimondja, hogy büszke rá, egy pillanatra Shepard bal oldalát látjuk, ahol egy golyó ütötte sérülésből ömlik ki a vér. Hogy lehet az, hogy Anderson sebesülését, Shepard szenvedi el? Azért, mert az ál-Anderson elvileg Shepard része. Elméjének töretlen részét jelképezheti. Továbbmegyek: Fentebb kitértem rá, hogy a sulykolásnak, milyen hatásai vannak. Mikor az Illusive Man belép, néhány pillanat erejéig Shepard fejéből bámul ki a kamera, amiben látjuk az olajszerű foltokat és halljuk a Reaper zajokat. Miért van ott az Illusive Man? Egyáltalán, hogy került oda? Annyit megtudunk, hogy a Citadel-re menekült és ő értesítette az ellenséget, hogy tudjuk, mi a Citadel. De valami akkor is zavaros. Például, hogy miért próbál még mindig a Reaper irányítással foglalkozni, ha azok teljesen átvették felette az irányítást? Hogy lehet az, hogy utánunk jött be, mikor már elvileg rég a Citadel-en volt? Shepard fejében az Illusive Man egy ellentétes érdeket képvisel, vagyis egy akadályt. Ha nem tudjuk megtörni, akkor game over. Viszont, ha legyőzzük, ki tudjuk nyitni a Citadel karmokat, majd ezt követően, a Crucible rá tud csatlakozni a Citadel-re. Tulajdonképpen az Illusive Man a Reaper ellenállás megtestesült képmása, egyfajta ellenrakció Shepard behatolására. A legvalószínűbb, hogy itt nem Shepard emlékéről, hanem az igazi Illusive Man-ről beszélünk, akit a Reaper-ök emeltek át ebbe a közegbe, mivel ő is félig gép, mint kiderült a Cerberus HQ felvételeiből. Egy érdekesség, de nem létfontosságú dolog, hogy az Illusive Man, ugyanolyan módon lesz öngyilkos, mint Saren, de ezt nem nevezhetem emléknek, mivel Saren, csak akkor lövi főbe magát, ha meg tudjuk győzni, hogy Reaper irányítás alatt áll.

Geth?file=Geth_consensus_human_perception.png

Hackett rádiózásának, lehetséges magyarázata következik: Honnan tudná Hackett, hogy sikerült a Citadel-re jutnunk? Kap egy jelentést, hogy valakiknek sikerült átmenniük a fehér sugáron, de azt konkrétan nem mondja, hogy ez a valaki Shepard, maximum csak feltételezheti, hogy ő az. A másik nagy kérdés: Hogyhogy van egy működő rádiónk, mikor úgy megsérültünk, hogy még a páncélzatunk se bírta ki? Nos erre az egyik feltételesen logikus válasz az, hogy nem Hackett hangját halljuk, hanem az ellenségét. Shepard már nem küzd tovább, hisz a Citadel karmai kinyíltak, onnantól már hivatalosan a Crucible dolga lenne minden. Emlékezzünk, a Catalyst megadja magát a Crucible kapcsolódásakor! De hogy érje el, hogy Shepard tovább akarjon küzdeni? A Crucible-t ugyanis, valakinek aktiválnia kell, ezért szükség van egy megbízható személy "jelenlétére", aki figyelmezteti Shepard-öt, hogy még nincs vége a bulinak. Ez a hang pedig nem véletlenül Hackett-é, hiszen ő a leghitelesebb személy abban a szituációban... Mikor Shepard visszakérdez, hogy mit kellene tennie, nem jön válasz. A rádiónak működnie kellene, hiszen az ál-Anderson-el is tudtunk kommunikálni, amíg nem találkoztunk össze vele... A lényeg: Azzal, hogy Hackett azt mondja, a Crucible nem csinál semmit, Shepard tovább akar menni. Ekkor jön a végső döntés helyszíne. Tehát Hackett "rádiózása", egyfajta motivációs eszköz is lehetett a Catalyst részéről.

Van egy másik elképzelés Hackett ráadiózására: Ha az admirális tényleg szentül hiszi, hogy Shepard átjutott a sugáron és tegyük fel, valóban ő rádiózik neki, azaz a rádió nem ment tönkre a valóságban, akkor Shepard hallhatta Hackett-et, ám hiába reagált volna, hiszen elméletben, nincs magánál. Ezért is lehet az, hogy mikor kérdez, nem kap választ... Ettől függetlenül, ugyanúgy motivációs eszközről beszélünk. Én inkább ezt az elképzelést tartom valószínűbbnek, hiszen, ha alacsony az EMS-ünk, a Catalyst nem azt fogja nekünk mondani nyitásként, hogy "Wake Up!", hanem, hogy "Why are you here?" Ha nem érti, miért vagyunk itt, akkor miért motiválna rá, hogy továbbmenjünk?

Nos tehát eljutottunk a döntés helyszínéhez. Az űrben vagyunk, a Citadel és a Crucible kapcsolódási pontjánál, méghozzá sisak nélkül! A kisgyerek szellemét látjuk magunk előtt, aki azt mondja, ő a Catalyst. Ez máris két olyan elem, amiből arra következtethetünk, hogy nem a fizikai valóságban vagyunk. Hogy kapunk levegőt? Ja, és milyen érdekes, hogy pont egy újabb emlékünk köszön vissza a csillagkölyök személyében. Jön a következő kérdés? Magyarázza nekem el valaki, hogy a Destroy befejezés aktiválásához, miért egy sztenderd pisztollyal kell meglőnünk a Crucible egy pontját? Hogy lehet az, hogy akik tervezték ezt a gépet, nem tudták, mivel kell beindítani? Oké, a tervezők szerint a Catalyst a "végrehajtó szerkezet". Szóval ez a kérdés, annyira nem is fontos, de hogy került oda a Control befejezés két lenyomható karja? Csak mert az Alliance-nek, soha esze ágába nem jutott volna, hogy egy cseppet is higgyen az Illusive Man Reaper irányítós tervében, akkor miért van ott az a két kar? Ha Shepard ennyire meg van sérülve, akkor hogy lehet, hogy a Synthesis sugarába futva ugrik bele, mintha semmi baja nem lenne? Azért, mert az egész Crucible terem egy képzelt (!)valóság, ami ugyanolyan szimbolikus környezet, mint a Geth Consensus, csak ezt éppenséggel már Shepard és a Catalyst vizualizálta... A csillagkölyök ügyes pszichológiai trükkel akar minket befolyásolni, hogy a szintézist válasszuk, ugyanis azt a megoldást ismerteti utoljára. A vörös befejezésnél, kihasználja, hogy vannak érzelmeink. Azaz, hogy minden szintetikus meg fog semmisülni. Akkor mi lesz EDI-vel, aki esetlegesen a szívünkhöz nőtt? Vagy mi lesz a Geth-ekkel, akiket kibékítettünk az alkotóikkal és megszabadítottuk őket a Reaper befolyástól?

 

Hazudik a Catalyst, hogy meghalunk, ha a Destroy ending-et választjuk?

Elméletileg nem. Én mondjuk, szinte teljes mértékben kizártnak tartom a főhős életben maradását. EDI megszűnik létezni, hiszen Reaper technológiával keresztezték. A Geth-ek szintén, hiszen ők is ugyanúgy Reaper-ök által továbbfejlesztett gépek. Diszkriminációnak nincs helye, mivel szinte minden Reaper technológián alapszik. Ámde, Shepard fellélegzik a romok alatt, ez tény – magas EMS pontszám esetén. Most jön a fellélegzés magyarázata: Ha a Reaper jelenlét megszűnik, vagyis Shepard nincs velük összeköttetésben, nem lesz többé szimbolikus valóság sem, ergo Shepard magához tér a romok alatt. A többi esetben azért nem történik ez meg, mivel ha ebben a szintetikus közegben(programkód) feláldozod magad(kizárólag a kék és zöld befejezés), akkor a valóságban is meghalsz. Gyenge példával élve, Shepard úgy csatlakozik rá a szintetikus közegre, mintha egy wifi hálózatra kapcsolódna és ami ott történik, az ugyanúgy a fizikai énjére is hatással lesz. Mivel a vörös sugár, szinte minden technológiát kisüt; valamint a Cerberus-nak is vége; ráadásul a Föld is fel van dúlva; ennek tetejében a vörös sugár kilövése előtt, a flotta is elhúzza a csíkot a Sol rendszerből, így parányi az esély, hogy még azelőtt megtalálják őt, mire életét vesztené. De persze a remény hal meg utoljára.

Catalyst: "Your Crucible device is severly damaged. The energy it releases will destroy the relays, creating a chain reaction that will be unpredictable and devastating. All technology and those who rely on synthetic technology for their survival, will be lost, yourself included. Your ships, weapeons... even the relays will be destroyed. Your worlds will be in ruin. Few organics will survive the blast. Fewer still will survive the days to come."

A sugár hatékonysága, függ a Crucible fizikai állapotától. A Reaper-ök utolsó célja, hogy megakadályozzák a Crucible célba jutását, hiszen ez a mi utolsó bizonyításunk ideje is egyben. Alacsony szövetség esetén, a gép olyannyira megsérül, hogy a sugár sokkal komolyabb károkat fog okozni, mint kifogástalan állapotában. A technológiák pusztulása, apokaliptikus végkifejletekhez vezetnek majd, a Föld elpusztul és csak kevesen fogják túlélni.

Érdekesség: Mi van, ha Shepard pont emiatt nem éli túl(nem lélegez fel) alacsony, vagy alacsonyabb EMS-nél? Hisz minél jobban sérül a Crucible, annál pusztítóbb hatása lesz a vörös sugárnak.

Mi a helyzet a kisgyerekkel?

Ő Shepard sulykolásának egyik létfontosságú eleme. Egy nem létező személy! Vagy mondjuk úgy, hogy beültetett emlékkép, melyet már a játék bejátszásaiból is jól leszűrhetünk. Például a prológusban nem segítenek neki a katonák felszállni a siklóra, melyet másodpercek után szétlő a Reaper Destroyer, csak Shepard látja és kommunikál vele. A rémálmok, melyeknek központi szereplője, mind indoktrinációs jelenségekkel járnak együtt. Olajszerű árnyak, szellemalakok feltűnése, suttogása, Reaper zajok a fejünkben - pont, mint ahogy a Rachni királynő felvázolta az ő esetükben. Véleményem szerint, Shepard mentális szétzúzását akarták elérni az álmokkal, hogy megtörjön, és ne legyen ereje továbbküzdeni. A Catalyst azért az ő képében jelenik meg, mert talán így akar rajtunk nagyobb befolyással bírni, vagy mert mindvégig ő volt a kisgyerek. Ahogy a Leviathan is képes volt felvenni Ann Bryson és Hadley képmását, úgy a Catalyst is a kisgyerek alakját. Tehát a Catalyst nem szellemként, vagy hologramként, hanem egy emlékkivetülésként jelenik meg előttünk. Ahogy a Leviathan, úgy a Catalyst is képes a gondolatok olvasására és írására. Utóbbi a Reaper-ök által.

Röviden összefoglalva az egészet, annyi bizonyos, hogy a fináléban Shepard, a Reaper-ök, illetve a Crucible szoros összeköttetésben vannak. Érdekes ez a dolog, mert onnantól, hogy Shepard mozgásképtelenné válik, ugyanúgy küzd tovább, de mindez az elme megpróbáltatásaként nyilvánul meg. Mivel félig gép, ezért ő is képes vírusként terjedni egy hálózatban, aminek kinézetét szimbolikusan jeleníti meg a saját képzeletéből és emlékeiből összerakva - nem tudatosan. Mindezt az ellenség képes befolyásolni, hősünk emlékeit felhasználva. A változás, amit végül elhoz a galaxis számára, valóban megtörténik, tehát nem egy álom az egész, mint ahogy azt a sulykolás elmélet próbálja bizonyítani! Tulajdonképpen, ezzel logikusan összekapcsoltam a fellélegzős jelenetet a fináléval, egyben lehetséges választ adtam arra, hogy a Citadel-ről, miként "kerül vissza" Shepard a Föld-re... Sehogy, mert nem is mozdult el onnan. Lehetne nevezni hatásvadász jelenetnek is a fellélegzést, viszont hacsak egyetlen halálos tényezőt élne túl a főszereplő, az még úgy oké lenne, de rögtön négyet?

Érdekesség: Mikor, látjuk Harbringer sugarát közeledni, hirtelen kifehéredik a kép, akárcsak mikor a Geth Consensus-be lépünk át, vagy mikor Shepard visszatér az álomvilágból. Véletlen lenne? 

Mi az, ami megakadályozhatta volna, hogy a Crucible-t a Citadel-re kapcsoljuk?

A szövetség hiánya! Ha megfigyeltétek, az ellenség mindvégig a szövetség szétzúzására törekedett. Jól tudjuk, hogy a Cerberus is Reaper játékszer volt. Sőt minden ciklusban voltak olyanok, akik kezdetben nagy érdeklődést mutattak a Reaper-ök iránt, de aztán végül mind saját céljaik megszállottjai lettek. A Reaper-ök, nyilvánvaló okokból engedték, hogy a Cerberus kísérletezzen velük, így ők is az indoktrináció áldozatai lettek. Majdhogynem eggyé váltak az ellenséggel. Husk-okból létrehozott hadsereget kreáltak, akiknek komoly hadműveleti feladatokat kellett ellátniuk. Megölni a Krogan nőstényt, hogy a Krogan fajt ne lehessen megmenteni és ezzel együtt a fennmaradó Krogan faj se csatlakozzon a szövetséghez; aktiválni a Turian bombát a Krogan bolygón, hogy ezzel újra feltépjék a régi sebeket; megölni a tanácstagokat és rákenni az emberiségre, stb. Ha nem lett volna szövetség, azaz nem fogott volna össze a galaxis nagy része, a Crucible sem tudott volna dokkolni.

Az ellenség, miért rombolná szét a szövetséget, ha pont ez segítené hozzá a galaxis létformáit a szintézis megvalósulásához, azaz a Reaper győzelemhez?

Mint korábban kitértem rá, az élőkre nem erőltethetnek rá olyan dolgokat, amikre nem állnak készen. Tehát hiába kényszerítenék összefogásra őket, ha nem saját akaratukból lépnének szövetségre. Az egésznek olyannak kell lennie, mint a tűzben edzett pengének. Ha az ellenség sikeresen megtöri a szövetség létrejöttét, vagy magát az összefogást, ha nem bizonyítjuk be a tévedésüket, hogy (szinte) mind képesek vagyunk az együttműködésre és a feltehetően békés együttélésre, akkor nincs szintézis... Egész egyszerűen értelmetlenné válna és újabb konfliktusokat szülne. Ezért van szükség arra, hogy teret biztosítsanak számunkra, ami megmagyarázza, hogy miért nem töltötték rá magukat az Extranet-re és nyomorítottak meg mindenkit.

5774567_orig.jpg

Catalyst: "The device you refer to as the Crucible, is little more than a power source. However, in combination with the Citadel and the relays, it is capable of releasing tremendous amounts of energy throughout the galaxy. It is crude but effective and adaptive in its design."

Catalyst: "We first noted the concept for this device several cycles ago. With each passing cycle, the design has no doubt evolved."

Catalyst:"We belived the concept had been eradicated."

A Crucible tulajdonképpen nem egy szuperfegyver. Ha visszaemlékszünk a három befejezésre, mindenkinek elhozhatja a végső megoldást - Alliance, Cerberus, Catalyst. Akinek volt szerencséje a Lair of The Shadow Broker DLC-hez, Liara-tól megtudhatta, hogy a Prothean-oknak volt egy másik terve, amiről akkor még nem tudott semmi konkrétumot mondani. Talán a Crucible-ről volt szó... de pontosan nem derül ki. Annyi biztos, hogy Reaper-ök néhány ciklussal a mienk előtt szereztek tudomást a gép létezéséről, de a Catalyst szerint minden korábbi ciklusban melléfogtak a tervezéssel, így eleve nem lett volna működőképes - ennek okán pedig nem is foglalkoztak vele. De azért ez nem ilyen egyszerű. Az ellenség tudott arról, hogy épül a saját szupergépünk, amiről utólag kiderült, hogy ezúttal tényleg működőképes, de mégsem állították meg. Na vajin miért? Talán, mert hittek abban, hogy befolyásolhatják Shepard-öt? Vagy mert tudták, hogy a gépet a szövetség közös flottája nélkül képtelenek lettünk volna a Citadel-re kapcsolni? Esetleg azért, mert még a sötétben tapogatóztunk(Vendetta megtalálásáig) és nem tudtuk, mit kezdjünk vele? Vagy!!! Talán pont a galaxis méretű szintézis megvalósításának esélye miatt, ami ugyebár a Catalyst győzelmének tudható be.

 

Miért nem semmisülnek meg a csillagrendszerek, ha a relék szétesnek?

A Crucible sugara miatt. Ha simán szétesik a relé, akkor a benne levő energia pusztító hatással fog bírni – erre a bizonyíték az Arrival DLC vége. Viszont a Crucible energiájának betársulásával, már nem pusztító hatással fog bírni a jelenség. Magát a sugarat a Citadel erősíti fel, mely fókuszálódik a legközelebbi relébe, ami ezáltal működésbe jön, majd továbbküldi a sugarat a többi reléhez és így tovább. A Mass Effect mezőt összetartó vázak szétesnek a hatalmas erősségű energialöket hatására, így a relékből kiáramló energia végigsöpör minden csillagrendszeren és létrehozzák azt a változást, amit Shepard aktivált.

 

Mi volt a Collector-ok szerepe?

A történet során kiderül, hogy ők a Prothean faj Husk változatai, amiket már az elmúlt 50 ezer év alatt tovább tökéletesítettek és "beépítették" őket a galaxis népei közé, mintha csak egy újabb fejlett civilizáció lennének. Kevés alkalommal bukkantak elő, de rabszolga-kereskedők gyakorta üzleteltek velük. Genetikailag rendellenes lényekért cserébe technológiával fizettek. Ha visszaemlékszünk a Catalyst szintetikus gyalogságára, amiket az élők tanulmányozására használt, akkor fel tudunk állítani egy elméletet. Ahhoz, hogy a fajokból Reaper lehessen, ismerni kell azok genetikai felépítését és degenerációját(hibáit). Az én meglátásom szerint, minden ciklusban szükség lehetett egy hozzájuk hasonló szolganépségre. EDI azt feltételezte, hogy a Prothean faj alkalmatlan volt, hogy Reaper szülessen belőlük, ezért másfajta módon hasznosították őket - viszont nem szabad elfelejteni, hogy ezt csak elméletben mondta...

Ev_yoXpc4xwtg0udGXSmCurKZB06Vqf6KJfb3v309WnUJqPelym79uxyzoIuXkMRRuYUVqFdH8h5gSwddERTrA2g2ITyYVJknrBY0NFBaEEpweeQMBzL3e7mBWGNimaW8tvF1w

Az Ilos szobrai, melyik fajt ábrázolják?

Nem a Prothean-okat, pedig látszólag mindenki így hitte, hiszen a Prothean Beacon által okozott látomásokban is ugyanezeket a szobrokat látni... A lényeg, hogy a Prothean-ok azért rejtették el a jeladókat, hogy az őket követő ciklusban az értelmes létformák, ezek alapján megtalálhassák a még számukra is mendemondaként ismert létesítményt, mely az Ilos bolygón van. Itt találtunk rá Vigil-re, ami információkat adott az ellenségről. Javik elmeséli, hogy az Ilos titkos létesítménye az Innusanon nevű civilizáció hagyatékára épült, amik akkor már egy kihalt faj voltak. Tehát a szobrok őket ábrázolják.

Miért volt szükség a még befejezetlen, ember formájú Reaper-re?

Az egyetlen logikus válasz, Sovereign tervének befejezése miatt. Azaz, hogy megnyissa a Citadel relé és a Dark Space közti átjárót. És miért? Mert a galaktikus tanács, egész egyszerűen azt feltételezte, hogy Sovereign volt az egyetlen Reaper, amit akár a Geth-ek is fabrikálhattak, így tulajdonképpen a galaxisban senki sem hitt a Reaper-ök létezésében. Ez pedig elég ok volt arra, hogy újra próbálkozzanak az invázió elindításával. Az Arrival DLC az egyetlen "buktatója" az egésznek, pedig jól tudjuk arról a DLC-ről, hogy valójában a 2. és 3. rész közötti eseményeket dolgozza fel, már ha a Reaper érkezés igaz-e és nemcsak egy csapda, hogy Shepard-öt egy működő Reaper eszköz közelébe csalják és foglyul ejtsék - ami mellesleg valóban így is történt.

Elképzelhetőnek tartom, hogy a Cerberus "Reaper szövetségessé" tételéhez is köze volt ennek a monstrumnak, mivel a Human Reaper így, vagy úgy, de a Cerberus kezébe kerül... Lényeg a lényeg, amint végeztünk a Human Reaper-el, a többiek felébrednek és megindulnak. Ezt a ME2 záró képsorai is megerősítik. De az Arrival DLC-ben(amit a finálé előtt is végig lehet vinni), ha letelik az idő, akkor egy érdekes, gyorsváltakozású képsorozatot látunk magunk előtt, de azt nem, hogy a Reaper-ök megérkeznek és elkezdik az aratást. Véleményem szerint az Arrival visszaszámlálója, a Shepard elméje feletti teljes irányítás eljövetelét mutatja. Hiszen tudjuk, hogy két napig tartották ott fogva.

Kicsit bővebben kifejteném az Arrival DLC eseményeit és a nagyon látszólagos tényt, hogy a Reaper érkezést nem a számláló nullához érése jelzi. Dr. Amanda Kenson és csapata, a Bahak rendszerben rátalál egy olyan működő Reaper eszközre(Object Rho), mely egy aszteroida közepében rejtőzött, ki tudja mióta. Ezt követően a leletet kihámozták a kősziklából és elkezdték tanulmányozni. Egy idő után azonban Kenson-nek látomása volt, melyben a Reaper-ök megérkeznek az Alpha relén keresztül, majd leigáznak mindent, valamint átveszik az irányítást a Citadel felett. Ugyanezt a látomást fogjuk mi is tapasztalni, ha a számláló leáll - de ez most nem is annyira lényeges. Kenson elmondása szerint a számláló a Rho objektum egyre gyakoribb jelzései alapján van beállítva. Úgy hitték, ha a lelet jelzése folyamatossá válik, akkor a Reaper-ök megérkeznek... Nos, most jön a bizonyítás: Mikor eljutunk Kenson kutató-űrbázisára és elfognak minket, Kenson már indoktrinálva van, sőt maga Harbringer beszél hozzánk a leleten keresztül. Mikor elfogják Shepard-öt, nem végeznek vele, mert szükségük van rá, irányítani akarják, hogy a legfélelmetesebb eszközükké váljon. Teletömik nyugtatókkal, mialatt ő szép lassan Reaper befolyás alá kerül. Altató ide, vagy oda, Shepard még idő előtt magához tért és sikeresen ki tudott jutni a laborból. Miután körbenéztünk egy kicsit az állomáson, megtudhattuk, hogy Kenson már azelőtt megtört, mielőtt elfogták volna a Batarian-ok. Találhatunk egy olyan audio-bejegyzést, amiben már szinte várja a Reaper-ök érkezését és nem feltételezi róluk, hogy rossz szándékúak lennének, hiszen korábban is jártak már közöttünk, de az emberiség és sok más faj mégis túlélte - mert ugye akkor még ezek a fajok, velünk egyetemben nem voltak technológiailag fejlettek, sőt egyik másik még a "barlanglakó korszakát" élte... Nos, miután Kenson-t kiszabadítottuk és a siklóban kikérdeztük az elrablásáról, azt mondta, hogy ő és a csapata az Omega állomásról csentek el néhány hasznos holmit a 'Terv' projekthez, de a Batarian-ok rájöttek erre és a végén elfogták őket. Felmerül egy kérdés: Miért kellett volna Kenson-nek eltulajdonítani bármit is, ha használhatta a szövetség erőforrásait? A lényeg pedig, mivel Kenson már jóval korábban Reaper irányítás alatt volt, így joggal feltételezhetem azt, hogy direkt raboltatta el saját magát. Kiszivárogtatott olyan információkat, amik a nagyon közeli Reaper érkezést "bizonyítják". Hackett azonnal a szuperhősnek, Shepard-nek szól, hogy járjon utána az ügynek és szabadítsa ki a nőt. Kenson pedig, miután kiszabadult, elcsalja Shepard-öt az állomásra, ahol foglyul ejtik... Szóval a lényeg, Kenson azt hitte, a küszöbön állnak a Reaper-ök, létrehozta a Terv projektet, amivel egy aszteroidát ütköztet az Alpha relébe, de végül Harbringer a leleten keresztül átvette felette - és vélhetőleg a teljes állomás felett - az irányítást és onnantól képszakadás. Tulajdonképpen, a Reaper-ök akkor kezdenek elindulni, ha a Human Reaper elpusztul.

Hogy miért az emberiségből akartak Reaper-t fabrikálni, az nyilvánvalóan az első részre vezethető vissza. Az emberi faj törekvő volt, céltudatos és cseles. Shepard segítségével, legyőzték Sovereign-t és két évvel tolták el a ciklus kezdetét. Nem véletlen, ha az ellenség felfigyelt az emberiségre... hogy van bennük valami, ami különleges, ami kiemeli őket a galaktikus közösségből. Az is szent igaz, hogy nem egy hétköznapi Reaper lett volna belőle, ha teljesen elkészül.

Miért nem lövi le Harbringer a Normandy-t?

Mondhatnánk, hogy a Reaper IFF miatt, de sokkal jobb magyarázat, hogy közvetlenül nem a Normandy a célpont, hiszen sokan akarnak átjutni a fehér sugáron, így Harbry minek lője szét a Normandy-t, ha az épp menekülésre készül? Hiszen ők már nem tehetnek semmit.

 

Nos, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet!

 

Külön óriási köszönet, Giggsy-nek, RigoHUN-nak, Obi-One-nak, Spectrum-nak és sokan másoknak, akiknek nem emlékszem már a nevére, de sokat beszéltem velük a fináléról. :)

4.
4.
AfterLife
#2: Köszi! :) Alapvetően mindegy, melyik nap aktiválom a blogot, mert nagyon eltérő, hogy ki, mikor fog a trilógia végére érni. Elvégre bármelyik rész kötöttség nélkül játszható, nincs szükség az elődők végigvitelére. Meg hát, aki akarja majd berakja magának könyvjelzőbe. Amúgy se fogják sokan elolvasni, mert túl hosszú, viszont ennél rövidebben mindent kivesézni gyakorlatilag lehetetlen, úgyhogy ennek ez az ára. Ha valakit nagyon megmozgat a Mass Effect, az nagyobb eséllyel végig fogja nyálazni.

Amúgy sajnálom, ha az első találkozás ennyire mély nyomot hagyott benned. :( Ezt amúgy köszönhetjük az EA által dirigált rohamtempónak, hisz emlékeim szerint, kevesebb mint két év alatt kellett a zárórészt a BioWare-nek összehoznia, ami valljuk be, meg is látszott a végeredményen. Persze én ettől függetlenül már akkor láttam, hogy ebben a befejezésben több van, mint, amit sokan híreszteltek róla, csak még túlzottan sok volt számomra a kérdőjel - nem beszélve a fals információkról, amiket az emberek terjesztettek világszerte. Ennek korrigálása okán született meg ez a blog, ami mellesleg a mostani állapothoz képest, borzalmasan pocsék munkának hatott akkoriban.

Igazából az olyan teóriákat, mint amilyen a Sulykolás elmélet is, már hivatalosan cáfolta a BioWare, de maga a játékban elhangzottak és történtek is ugyanúgy hazavágják az egészet, szóval gyakorlatilag nincs elfogadott elmélet bizonyos kérdésekre. Az enyém meg soha nem lesz annyira felkapott, mint a Sulykolás elmélet, ennek okán az se nevezhető hivatalos magyarázatnak - hangozzon bármennyire is logikusnak.
3.
3.
AfterLife
#1: Ha nem túl régen olvastad, akkor sok újdonság már nem fog érni sajnos. Ez a blog jó pár alkalommal módosult és fogalmazódott át, de mostanra értem el arra szintre a Legendary Edition-nek hála, hogy leporoljam és felfrissítsem, ami így már közel 100%-osan lefedi a saját magam elé támasztott elvárásokat. :)
2.
2.
Nagyon komoly blog és a világ összes respektje jár a befektetett munkának. Lehet, hogy az után adtam volna ki, hogy az emberek a lenendary végére értek és hangot adnak a véleményüknek. Sok játékos esetleg nem járt még ott egyszer sem, aminek a mélységeiről ez a blog szól. Én azt tudom, hogy múltkor ajánlottad nekem ezt a blogot és nagyon tetszett, de anno, amikor a játék megjelent, nekem nem jól adta ki a vége, ...vagy hogy mondjam. Tehát a játékélményem a totális tönkremenetel és depresszióba ejtő Chuck Norris pörgőrugás volt, és mindegy, hogy utána beleírták a Citadel-t, vagy milyen teóriák voltak. Ezek utólag mindent megmagyaráznak, de az adott játékélményt nem változtatják meg. Hányszor kijátszottam az 1-et, amire jött a 2? Azt meg még hányszor + 1 kijátszottam mind a kettőt, mielőtt jött a 3 is? Teljesen bele voltam merülve mind a kettőbe és tudtam, hogy miről van szó. De hiába a 3 is jó játék volt, annak a vége abszolút agyon vágta az egészet és kivette az értelmet az 1-2 újrajátszásából is. Tökmindegy hogyan magyarázzuk meg, vagy egészítjük ki az egészet egy ilyen elismerést érdemlő zseniális blogban, amit nagyon szívesen olvastam,... de nekem ez utólag nem változtat meg semmit.

Úgy elbaszták tényleg, hogy a TV híradó is bemondta, tényleg. És soha a büdös életben nem volt példa még a történelem során sem előtte, sem utána olyanra, hogy bármilyen játéknak kiegészített, vagy megmásított befejezést adjanak ki utána patch formában.
1.
1.
Scat
A régit is olvastam, erre is sort kerítek majd éjjelesben.
Aztán utána értelmesebben is hozzászólók :)
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Ha nem vagy még tag, regisztrálj! 2 perc az egész.
Egy kis türelmet kérünk...