LtK barátai (5)

Dom Q
21/F
1800 pont
frenkyboyhun
25/F
4530 pont
adye
29/F
5530 pont
Cuppak
28/F
4540 pont
Sheodon
29/F
2600 pont