EverQuest: Secrets of Faydwer

A Secrets of Faydwer az EverQuest tizennegyedik kiegészítése új felszerelésekkel, bejárható területekkel és megemelt szintkorláttal.
Típus: Fantasy, MMORPG