Warhammer 40.000: Dawn of War Teszt

Először is elnézést kell, hogy kérjek a Warhammer 40000-er világát ismerőktől, hogy az általam írt bemutatás több helyen hiányos, illetve vázlatos, de ezt a hatalmas univerzumot bemutatni pár oldalában szinte lehetetlen.

Az emberiség:

 

A Dawn of War a Warhammer 40000 kegyetlen, véres és brutális univerzumában játszódik, amit számtalan faj népesít be, többekközött emberiség birodalma, amit az Istencsászár vezet ebben a zavaros és kegyetlen világban. A megtépázott emberiséget már csak ő képes egyben tartani és vezetni a sötétségben. A Császár hatalmára kerülése után nem sokkal megalkotott egy új emberi fajt a Primarkákat, ezután a Primarkák génállománya segítségével létrehozták az első űrgárdistákat, ez volt az Első Alapítás, amikor is 20 rendházat hoztak létre mindegyiket egy-egy Primarka irányításával. Ezután megkezdődik az Első Keresztes Hadjárat; az ekkor kezdődő időszakot nevezzük a Birodalom korának; ami mintegy 200 évig tartott. Az űrgárdisták segítségével fokozatosan egyesítették a szétszórt emberiséget egy birodalommá. Ezt követő legfontosabb esemény a legnagyobb hadúr Hórusz által kirobbantott kisebb lázadás volt oldalán a Világfalókkal, a Császár Gyermekeivel, a Halál Gárdával és az Ezer Ifjakkal. Következett a Hórusz eretnekség, ami a birodalom történetének egyik legfájóbb pontja, a Császár 7 rendházat vezényelt Hórusz ellen, ebből három megsemmisült a másik négy pedig Hórusz és ezáltal a káosz befolyása alá került. Ebben az időszakban űrgárdisták küzdöttek űrgárdistákkal az egész galaxisban, a veszteségek pedig óriásiak voltak. Majd végül sor került a föld, az emberi birodalom szívének az ostromára. A támadók egészen a belső palotáig jutottak, ahol a végső kaput a Vér Angyalai védtek. A Császár, Rogal Dorn és Sanguinius Hórusz hadi hajójára teleportáltak, ahol Hórusz elkülönítette Sanguinius-t a többiektől és ajánlatott tett neki, hogy uralkodjanak ketten az emberiség fölött a Primarka azonban elutasította ezt az ajánlatott, Hórusz végzett vele. Ezután Hórusznak szembekellett néznie a Császárral aki legyőzte őt, azonban olyan súlyos sebeket szerzett, hogy bekényszerült az Arany Trónprotézisbe. Ezután a lojális gárdisták végül is felülkerekednek az árulókon, akik visszahúzódnak az iszonyat szemébe. Folyamatos harcok folynak a káosz erői ellen, de véglegesen nem sikerül legyőzni őket. Azért, hogy elkerüljék azt, hogy hasonló előforduljon a rendházakat felosztják, a létszámot 1000 főben maximalizálják. A káosszal folytatott harcban az utolsó Primarkák is eltűnnek/meghalnak. Létrejönnek a Második Alapítású rendházak, amit a 20 elődrendházból hoznak létre. Az emberiség története tovább folytatódik, de összeszövődik a többi faj feltűnésével…

 

A Császár:

Születését bizonyos feljegyzések a nagy piramisok és Szfinx építésének idejével teszik egy időre; a káosz 4 istenéből 3 nem sokkal ezután jön létre.

 

Az Istencsászár életét aki a trónprotézisbe kényszerül a Hórusz lázadás miatt csak úgy tudják fenntartani, hogy telepatákat áldoznak fel az életben tartása végett, így tartják fenn a Császár vezető sugarát a hipertérben is, az Astronomicon-t. Furcsa dolog, hogy az emberiségben a pszi képességgel rendelkezők a káosz feltűnésének elsődleges forrásai, másfelől pedig az ő feláldozásuk jelenti az egyetlen utat a Császár életben tartásához. A gyűjtést a Feketehajó Liga végzi, akik nagy létszámú flottával rendelkeznek, ha egy hajó raktere megtelik a rakomány a föld felé indul. A hajókon gyakran Inkvizítorok is utaznak, akik kutatnak a nagy tehetségek után, valamint keresik a romlottság forrásit a különböző bolygókról érkező pszik között, hogyha kell gyökerestül oldják meg a problémát. A pszik közül kerülnek ki az asztropaták akik megfelelő képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy üzeneteket továbbítsanak a birodalom különböző pontjaira, de ahhoz nem, hogy ellenálljanak a démoni rontásnak, amennyiben felkészülnek és átesnek a Kötési Rítuson, ami a Császár erejének egy részével ruházza fel őket.

 

A Birodalom seregei:

Űrgárdisták: Róluk már esett szó, ők a birodalom különleges emberfeletti képességekkel rendelkező harcosai, akiket a Császár saját gén állománya segítségével hoztak létre. Olyan sérüléseket képesek gond nélkül túlélni, ami egy ember számára biztos halált jelentenének. Amolyan harcos szerzetesek, egy fajta céllal: szolgálni a Császárt és teljesíteni az ő akaratát, ha kell minden áron. Kisebb seregekre vannak bontva, amiket rendházaknak hívnak. Minden rendház maga gondoskodik az újoncok kiképzéséről és beavatásáról. Harci stílusuk nem hasonlít a Birodalmi Gárda tömegeken alapuló technikájához, inkább a kemény sebészeti pontosságú csapásokat és a gyors támadásokat kedvelik. Őket nevezik a Halál Angyalainak, akiknek az útjába nem állhat senki és semmi. A galaxist ha kell tűzzel és vassal tisztítják meg a bűnöktől, a birodalom ellenfeleitől minden kegyelem nélkül.

 

 

A Birodalmi Gárda:

 

Az emberiség a legnagyobb erő a galaxisban, amelyet végtelen háborúk pusztítanak. Harcolva a tiszteletért és a becsületért, a kimeríthetetlen és bátor seregeivel érdemelte ki nevét a Birodalmi Gárda. Ez a hatalmas erő az emberiség első és egyik legfontosabb ereje, aminek katonai erejét billió emberekben mérik, amelyek több tízezres nagyságú regimentekből állnak a galaxis számtalan világán a birodalomnak. Seregei megtalálhatók a birodalom minden pontján és magukba foglalva a hadviselés minden módját kezdve a gyalogságon át a lovasoktól kezdve a tank ezredekig. Ők a Császár kalapácsa. Az emberlakta galaxis minden pontján megtalálhatóak, létszámuk változó lehet, hogy csak egy kis helyőrség de lehet akár több milliós nagyságrendű sereg is. Ha kell akkor szinte végtelen számú gyalogost és megszámlálhatatlan tankot és tüzérségi üteget vetnek be ha kell. A végtelenségig támadnak, megszámlálhatatlan hullámba térnek vissza, ha kell. Harcmodoruk bár kegyetlen, a veszteségek pedig szinte jelentéktelenek, mégis ők tartják a hitet az emberekben.

 

Az Inkvizíció:

 

Az emberiség egyik titkos szervezete, amely az eretnekek kézrekerítésével foglalkozik. Szent könyveiket követik, kutatnak mindennemű árulásra, mutálódásra és boszorkányságra, jelek után és halálos büntetést mérnek ki mindenkire, aki akár csak egy kicsit is szemben áll az Istencsászár akaratával. Mindenkire lesújtanak, ha kell egész világokat ítélnek pusztulásra a szent Inkvizíció nevében. Az Inkvizítorok kutatnak a galaxisban az emberiség ellenségei ellen, keresik azokat a sötét helyeket, ahol összeesküvéseket szőnek a birodalom ellen. Senki sem szegülhet ellen nekik, hatalmas erejük miatt és senki sem élheti túl azokat a rémálomba illő dolgokat, amiket ők. Bármikor segítségül hívhatják az űrgárdistákat, a csata nővéreket és a birodalomi bérgyilkosokat, hogy hajtsák végre parancsaikat. Ők azok, akik láttak és túléltek olyan dolgokat, amiket a birodalom harcosainak többsége nem lenne képes túlélni, vagy ha igen, akkor agymosást hajtanának végre rajtuk.

 

Eldák:

 

Jóval a birodalom megszületése előtt az Eldák már hatalmas birodalommal rendelkeztek. Óriási Mestervilágaik úsztak az űrben a galaxisok között tudást és árukat cseréltek. Ez az időszak a tudás, a tanulás időszaka, mialatt új kihívásokat kerestek ilyen volt a hiperűri kapuk technikájának megismerése. Átvették és tökéletesítették a Slannek tudását. Hiperűri alagutakat építettek világok, bolygók, sőt nagyobb űrhajóik között is. Így képesek lettek arra, hogy hihetetlen távolságokat tegyenek meg rövid idő alatt. Ezek a járatok tartották össze az Eldák civilizációját. Felismerték, hogy nemcsak a térbeli mozgást teszik lehetővé a járatok, hanem az időbelit is, azonban ezzel sosem kísérleteztek a veszélyek elkerülése miatt. Tovább kutatták a pszik és a hiperűr kapcsolatát, ennek tanulmányozása során ismerték meg a Káosz erőit. Voltak akik eztán elfordultak a hiperűrtől és voltak, akik lelkesedve várták ezt az új erőt. Rövid idő alatt az Eldák feladták korábbi útjukat, a káosz szolgálatát választották. Azokat akiket nem érintett meg a káosz ereje visszavonultak Mestervilágaikra és a járatokat lezárták a romlott világok felé, ezek lettek az Eldák utolsó menedékei. Azok akik feláldozták magukat a káosznak minden erejükkel a káoszt szolgálták. Az őrület eluralkodott köztük, aminek a vége az lett, hogy a fertőzött világok egyetlen éjszaka alatt megsemmisültek. A halott Eldák azonban nem tűntek el, lelkük beleolvadt a hipertérbe, ekkor született meg Slaanesh, az Élvezetek Ura. Az Eldák számára az emberek története az övéket eleveníti fel, ugyan azon az úton járnak, de náluk nem található meg az az erő, ami az Eldákban megvolt, hogy megóvja magát a pusztulástól.

 

Elda seregek:

 

Annak ellenére, hogy mi mindent elvesztettek, az Eldák fejlett technikája még így is félelmet nem ismerő ellenféllé teszi őket a csatamezőkön. Kecses járműveik amik anti gravitációt használnak erőfeszítés nélkül suhannak át még a legnagyobb ellenséges tűzön is ami szükségtelenné teszi a legvékonyabb páncélok alkalmazását .Elit osztagaik az ellenfél legfájóbb pontjaira csapnak le, elpusztítva létszámuk többszörösét. Képzett harcosaik és Jövőbelátóik (Farseer) nélkül azonban az Eldák maradéka széthullana és megsemmisülne.

 

Orkok:

 

Esetükben fontos megemlíteni az armageddoni háborút. Ennek a bolygónak a birtoklása gyakorlatilag egyenlő a körzet birtoklásával, ezért az ork csürhe főnöke, Ghazghkull Thraka inváziót indított Armageddon ellen. A birodalmi parancsnok Herman von Strab, aki miután észlelte az orkok jelenlétét nem tett semmilyen jelentés erről a birodalomnak. A helyi fő flottát az orkok ellen vezényelte, amit az orkok pillanatok alatt elpusztítottak, majd ezután nem sokkal az Armageddon Prime kapitulált. Von Strab úgy gondolta, hogy az Armageddon Secundus vastag dzsungelei áthatolhatatlanok lesznek az orkok számára, hatalmasat tévedett. Ghazghkull csapatai átkeltek az áthatolhatatlannak tartott folyókon és erdőkön és kisöpörték a védelmet. Von Strab ekkor parancsot adott, hogy a harci Titánokat minden támogatás nélkül küldjék az orkok ellen, bár ez szinte biztos vereséget jelentett a parancsot teljesítették. Habár hatalmas károkat okoztak az orkoknak, a „Legio Mettalica” teljes egészében elpusztult. A birodalmi erők mindenhol visszavonulót fújtak. Amikor az orkok már a legnagyobb városokat ostromolták, akkor Von Strab bevetett személyes arzenáljából jó pár vírus bombát. Annak ellenére, hogy ezek az ősi szerkezetek közül sok meghibásodott hatalmas károkat vittek végbe az orkok között. Sok ember elesett a rakéták miatt, amelyek birodalmi állásokat találtak el vagy felrobbantak a kilövő állomások felett. A veszteségek mindkét oldalon hatalmasok voltak, de az orkok végül bevették Helsreach kulcsfontosságú városát. A harc Armageddonért kegyetlen volt, mégis egy új szakaszba lépet ahol a barbarizmus a kegyetlenség és a vadság új formát öltött. Már csak Yarrick komisszár tartotta magát, Ghazghkull bárhogy próbálkozott Yarrick minden támadását visszaverte a Hádész barlangért. A Hádészon kívül két hely tartotta magát: Tartarus és Acheron aminek a védői inkább meghaltak, minthogy megadják magukat az orkoknak, azonban a vég elkerülhetetlennek látszott. Közben azonban megérkezett a támogatás, ami darabokra szaggatta a támadókat, a Vér Angyalai vezették a felmentő sereget, az Armageddon-i kapitányok egyetértettek abban, hogy Strab képtelen Dante legendás vezetését. Von Strab-ot letartóztatták, azonban megszökött. Az Ultramarinok, Szalamandrák és a Vér Angyalainak a megjelenése azonban új fordulatot hozott. Az űrgárdisták visszahátrálásra kényszeríttették az orkokat. A csürhefőnök azonban ellentámadást tervezett, ugyanis Yarrick megtörhetetlen ellenállása kikezdte a hírnevét. A magmaradt hadakat egyesítette, egyetlen céllal, legyőzni Yarrickot. A komiszár egyértelműen belátta, hogy egy ekkora támadást már lehetetlen visszaverni, ezért evakuálást rendelt el. Az űrgárdisták habár megérkeztek, már késő volt, addigra Yarricakkal csaknem végeztek az orkok. Eközben az ork erősítés lerohanta a Tartarus-t is. Dante is lépett, megszervezett egy támadást, egyenesen az ork csapatok szívébe. Annak ellenére, hogy mekkora létszámhátrányba voltak a Vér Angyalai lekaszabolták a fél ork sereget és úgy hírlik, hogy a csürhevezér is itt lelte halálát, később azonban kiderült, hogy ez tévedés volt. Az orkokat körbevették, azonban nem adták meg magukat, sokuk az őserdőkben bújt meg és sokszor lecsapnak pár helyen. Az orkokat soha nem tudták kiirtani Armageddonról és úgy tűnik, hogy soha nem is fogják. Az invázió elmúltával megkezdődött Armageddon újjáépítése, azonban a második Armageddon-i csata már körvonalazódott...

 

A legbrutálisabb és legharciasabb faj a galaxisban. Számukra egyetlen dolog a létezés értelme, a harc. Számukra a vérontás, mészárlás és az ellenfél megcsonkítása jelenti az értelmes elfoglaltságot. Tény, hogy szükségük van a harcra, mert ellenfél hiányába saját maguk ellen harcolnak klánokba verődve, csak a harc kedvéért irtják saját fajtájukat. Alkalmanként feltűnik egy klánvezér, aki képes kordában tartani a csürhét és egyesíteni, hogy lelkesítsen egy új hadjárat ígéretével. A csürhefőnök irányítása alatt új ellenfelet keressenek aki ellen harcolhatnak, bármilyen  ellenfelet. Ahogy az inváziós erő nő, úgy növekszik a nagy Waaagh!-ot szolgálók száma. Ezáltal a hadjáratok által az orkok szétszóródtak a galaxisban annak magjától egészen annak széléig .Ha egyszer az orkokat képes lenne valamelyik csürhevezér egyesíteni akkor olyan erőt képezhetnének, amelyet senki nem lenne képes megállítani

Ork seregek:


Amíg a csürhe nagy része fejszékkel, kardokkal és fegyvereivel csörtet a csatamezőn, addig vannak akik ordítással buzdítják társaikat. Mások összetákolt buggy-kon, motorokon és harcikocsikon érkeznek a csata színhelyére, mialatt a zötyögő gépek olajfüstöt árasztanak a levegőbe. Összetákolt szerkezeteiken rengetek fegyver és rakéta található, annyi amennyivel egy hatalmas várost is ellehet pusztítani. Amikor az orkok dühöngnek, tombolnak akkor a galaxis adott részében eluralkodik a reszketés.

A káosz:

A Fekete Hadjárat:

 

A Földnél elszenvedett vereség után az Iszonyat szemébe húzódtak vissza az áruló gárdisták, ahonnan Abbadon egyesítette először a légiókat egy zászló alá a Fekete Hadjárat érdekében. Az Iszonyat szemének régiójában helyezkedett el a Cadian-i Kapu, itt lecsaptak a birodalomi bolygókra, habár ez szétválasztotta a légiókat. A birodalmat váratlanul érte a csapás, milliók haltak meg az első hetekben. A lakosságot feláldozták a démonoknak, az árulók pedig kiirtották a fennmaradó embereket. Az adatok mindenképpen arra kényszeríttették a birodalmat, hogy visszaverje Abbadon támadását. A birodalom az egész rendszert egy helyőrséggé alakította és milliónyi embert vezényelt át a terület védelme érdekében. A küzdelmek alatt 20 űrgárdista rendházat alapítottak a káosszal szemben vívott harcban. Eztán még 11-szer vezetett Abbadon hadjáratot a Cadian-i kapu ellen, azonban ezeket a birodalom mind elhárította, azonban a védelem egyre közelebb került a vereséghez.

Talán a legnehezebben bemutatható „faj”, hiszen nem csak a káosz gárdisták részei a káosz seregeinek. Ugyanúgy nagy szerepet játszanak az emberek, mint az Elda faj történetének a befolyásolásában. Több ezer évig az áruló légiók hadat viseltek a Császárral, akit egykoron szolgáltak. A káosz gárdisták az Iszonyat szeméből kiindulva elindultak, hogy feldúlják és kifosszák a birodalom uralta űrt. A Császár egykori legjobb harcosai, az áruló légiók őrültek és utálattal teliek, akiknek feltett szándékuk, hogy elpusztítsanak mindenki, aki szembefordul velük vagy száműzetésbe akarja őket taszítani. Az álmuk, nemcsak az hogy a Földet egy parázsló semmivel tegyék egyenlővé, hanem az is, hogy elpusztítsanak mindent, amit a Császár valaha felépített. A birodalom volt harcosai, akik eltorzultak a hipertér és a káosz rontása által, ezek a renegátok, akiknek a képességei túlnőnek bármely lojális űrgárdistáén. Egy oldalon harcolnak az emberiség rémálmaival és a démonokkal amik a hipertérből nyerik erejüket. A csatában egy Démon Herceg vezeti őket, aki félig rendelkezik mind a gárdisták, mind a káosz egyesített erejével. Érkezésüket pusztítás, távozásukat pedig a halál jelzi.

 

A Káosz seregei:

 

Káosz Gárdisták: Nagyjából hasonló a felszerelésük, mint a lojális gárdistáknak, azonban mindegyikük tapasztalt veterán.

 

Források:

www.inkvizitor.hu Son Goku az Eldák Bukása

W40K 4.Kiadású szabálykönyv

W40K Armageddon kódex

W40K Káosz Gárdista kódex

Ian Watson könyvei

 

Írta: Oláh Péter (VooDoo)

 

Ui.: Hazánkban lassan kezd elterjedni, mind a Warhammer Fantasy mind a Warhammer 40K játék. Szerencsére a közösség nagyon jó, rengeteg segítőkész ember található köztük, akik szívesen segítenek a játék elkezdésében. Mint a jelen sorok írója is alig egy éve ismerkedtem meg a táblás játékkal, higgyétek el, megéri kipróbálni.

 

Ajánlott oldalak : www.inkvizitor.hu , http://forum.rpg.hu/index.php?act=SF&f=55&

Boltok: http://warp.dawnspill.hu/

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Ha nem vagy még tag, regisztrálj! 2 perc az egész.
Egy kis türelmet kérünk...